EN  KVINNEHATERS  BEKJENNELSER

- og andre betraktninger om kjærlighet -

                                                                            ISBN 978-82-997908-4-0            320 sider  

     En herregård som er blitt museum, en avdanket malerinne og en dronning som teller sine dager - hver av de tre historiene beskriver mulig og umulig kjærlighet. Hva skjer når man fanges i forelskelsens nett? Kan man komme seg løs, blir man hengende fast, eller klarer man å vokse på det? Utgangen blir forskjellig i hver av fortellingene.

    

Om novellen Mannen fra fotografiet:

     Hvor ble det av bondesamfunnet? Sterke og trauste bønder satt som småkonger på hver sin gård, bestyrte og forsørget flere titalls mennesker. Har moderne livsstil og karrieremuligheter lokket dem til byene? Ingen kan lenger leve av et norsk gårdsbruk. Både mann og kone må i tillegg til gården ha andre jobber, gjerne pendle milevis hver dag. Det skaper fremmedgjøring og ensomhet. 

      Lise er en ung kvinne som  gifter seg med en odelsgutt. Hun går inn i ekteskapet med høye forventninger. Hun hadde vært mye på landet som barn, kuer, hester og høns, slåttonn og hersing, hopping i høyet, folk over alt. Dette bildet bærer hun med seg inn i sin nye tilværelse, som skal vise seg å bli fundamentalt forskjellig. Dyrene er vekk på alle gårder. Mannen hennes dagpendler og komme sliten hjem  med lite overskudd til familien. Hun blir gående hjemme på den tomme gården med sine to små barn – det er ingen barnehage i bygda.
    Hun bruker noen av de ensomme timene til å bla i et gammelt familiealbum. Hun fascineres av et fotografi av sin manns oldefar. Denne mannen utstråler den styrke og verdighet som dagens bønder mangler. Hun begynner å spinne seg drømmer rundt denne mannen og det livet han kan ha levd. Stor blir forskrekkelsen da hun på en bygdedag  plutselig får øye på denne mannen i levende live! 
    For å slå tiden i hjel går hun turer med barna langs landeveien. En dag skjer det: Hun ser denne mannen igjen, farende forbi henne med travhest og sulky. Dette møtet blir innledningen til en forelskelse, som bringer henne ut av fatning. Etter hvert må hun ta et oppgjør med seg selv: Skal hun leve på drømmer om en forgangen tid, eller ta fatt i sitt eget liv her og nå?

 

                     

                                     

It is all down to your taste and your ability to experiment with your replica watches sale. Having talked of the unique and distinctive designs that they offer, let us now get to the Mondaine replica watches uk review in terms of usability and features other than designs. The replica watches sale not only offer their wearers the chic look but these are also embedded with a lot of other realistic features that any other replica watches sale would offer. You can find a rugged and accurate chronometer style wrist rolex replica uk which is water proof to almost a diving depth, made in nickel free stainless steel. If you want one with a replica watches or band then also you have a lot of options to choose from. Many of their wrist watches display the date and day, and the beautiful movement of the analogue watch displays Swiss watchmaking skills at their best!