m    MAHJONG    - og andre kineserier til forlystelse for det moderne vestlige menneske -

Kr. 148,-

   En bok om verdens mest populære spill, som kineserne og andre asiater har spilt gjennom århundreder.

   Grunnleggende spilleregler kan læres på en times tid, og man kan utvikle sine ferdigheter etter hvert.

   Mahjong er eksotisk og fasinerende. Det kan minne litt om bridge, da man sitter fire stykker rundt et bord,

   men i Mahjong har man ingen makker.

   Boken inneholder også en kort gjennomgang av kinesisk historie og kultur, samt noen gamle dikt og fortellinger.

 

ISBN 978-82-7908-8-8                120 sider

       Kommer høsten 2010

                    1s 4s 8r z z z 1t 4t 8t 9t f f en 1b 2b 8b ni n s w ø

These watches are simple yet elegant to look at. You can choose a casual rolex replica that is either analog or digital. If you wear clothes like shorts, athletic tops, track pants, replica watches. then you should go for sport watches. Sport watches are waterproof and digital. As your rolex replica has to take twist and turns like you thus purchase durable one that is ready for all wear and tear. Seriously you will end up looking very smart with these replica watches uk. If want to look fashionable and stylish then purchase watch of the same color of your outfit. You will look ultra chic in it. It is a perfect idea when going to rolex replica sale. You can also experiment with watches by mixing and matching them with breitling replica sale. These tips are of great help in finalizing on the right style watch.