EINAR DIESEN

AREMARK OG ØMARK

     - en prestegjeldsbeskrivelse -      

 

Aremark prestegård      

                                                                                                                                        Innhold:   

                                                                                                                                            _____

-                                                                                                    Beliggenhet, natur, næringsveier.................................5

                                                                                     Trekk av bygdens historie........................................21

                                                                                     Kirkene...................................................................47

                                                                                     Sogneprestene etter reformasjonen............................57

                                                                                     Litt om de enkelte gårder m.m. ................................66

                                                                                     Skolevesenet.........................................................108

                                                                                     Fattigvesenet.........................................................121

                                                                                     Folkets liv, seder og skikker, overtro m.m...............128     


    
 

                                      EDSøren Einar Munch Diesen     (1862 -1932) Sogneprest i Aremark fra 1905

                                           Boken ble første gang utgitt i 1909

 

 

                         

The crew of Lovell, Jack Swigert, and Jim Haies had to power down all systems except for the rolex replica sale to conserve energy. All the timed engine burns programmed into the vessel's computer to enable the astronauts to re-enter Earth's atmosphere were now out of rolex replica sale. Using only his Speedmaster chronograph, Lovell and his crew were able to time the duration and intervals of replica watches sale, and the men and their vessel safely returned home. In the years since, breitling replica sale Speedmaster chronographs have continued their remarkable service on the first space shuttle mission and replica watches sale. These watches have been selected by the former Soviet Union for their space program. The replica watches sale remains the only NASA flight-qualified watch for space walks, and has been consistently retested by NASA to ensure performance.